กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

 

More...
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

NO GIFT POLICY

 

More...
NO GIFT POLICY
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2563
   คะแนน O-NET ปี 2563
   คะเเนน NT ปี 2563
   คะแนน RT ปี 2563
   รับฟังความคิดเห็น
   รายงานผลการให้บริการ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
เอกสาร คู่มือ
    แผนยุทธศาสตร์
    กฎหมาย
    แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖
    คู่มือการให้บริการ
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    รายงานโครงการต่างๆ
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    สารสนเทศ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วขาว - ฟ้า  

 

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      89 คน

สถิติเดือนนี้:   975 คน

สถิติปีนี้:        10466 คน

สถิติทั้งหมด: 47334 คน

 


กฎหมาย

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิก 14.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 13.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 12.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 11.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 เพิ่มเติม 2562.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 10.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 เพิ่มเติม 2553.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 9.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 เพิ่มเติม 2551.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 7.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเติม ๒๕๖๒.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 8.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศํกราช ๒๕๖๐.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 เพิ่มเติม 2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542 เพิ่มเติม 2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 4.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติม ๒๕๖๒.PDFที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 5.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก 6.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพิ่มเติม 2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่