กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


NO GIFT POLICY

 

More...
NO GIFT POLICY
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2563
   คะแนน O-NET ปี 2563
   คะเเนน NT ปี 2563
   คะแนน RT ปี 2563
   รับฟังความคิดเห็น
 
เอกสาร คู่มือ
    O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    O6 : กฎหมาย
    แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
    คู่มือการให้บริการ
    O18-20แผนการใช้จ่ายประจำปี
    O21-24 : การจัดซื้อจัดจ้าง
    O25-26,28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
    O39-41 : แผนป้องกันการทุจริต
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    รายงานโครงการต่างๆ
    O29 : คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
    สารสนเทศ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วขาว - ฟ้า  

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      37 คน

สถิติเดือนนี้:   1373 คน

สถิติปีนี้:        1373 คน

สถิติทั้งหมด: 21992 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายทิพวัฒน์ ริยะ

นายทิพวัฒน์ ริยะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๖๔๗๗๔๔๗

E - mail : Hs4mup@gmail.com

 

นายสากล สิทธิโคตร

นายสากล สิทธิโคตร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๕๑๖๙๙๒๖ 

E - mail : Sakol.sittikort@gmail.com

นางพรพิสุทธิ์ มณีพิศุทธิ์

นางพรพิสุทธิ์ มณีพิศุทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๔-๒๙๑๕๒๙๗

E - mail : wanipapom@gmail.com

นางผ่องศรี ชนะบุญ

นางผ่องศรี ชนะบุญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๔๒๒๔๘๕๕

E - mail : pongpu34@gmail.com

นางนงนุช พระวงศ์

นางนงนุช พระวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๑๐๒๓๐๓ 

E - mail : nuchbaby2508@gmail.com

นางบรรจง บุตรทา

นางบรรจง บุตรทา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๐๑๓๖๘๒

E - mail : Bunchong007@gmail.com

นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม

นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๓๒๑๒๓๐๕

E - mail : lovefamilyjintana@gmail.com

นางพิศมัย ชุมแวงวาปี

นางพิศมัย ชุมแวงวาปี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๑-๘๖๓๕๒๑๒ 

E - mail : pisamaitivato@gmail.com

นางมลาวัลย์ นกหงษ์

นางมลาวัลย์ นกหงษ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๒๙๒๖๕๔

E - mail : tmalawan@gmail.com

นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง

นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๔๑๙๔๓๖๐

E - mail : sukunya.182dow@gmail.com

นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์

นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๗๑๔๒๖๓ 

E - mail : ttangie4230@gmail.com

นางณัฐพร แตกหนองโน

นางณัฐพร แตกหนองโน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๕๔๓๔๕๒

E - mail : nuttha.new@gmail.com

นางสาวธนันญ์ภร นนทสาร

นางสาวธนันญ์ภร นนทสาร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๑๐๓๖๖๖๗

E - mail : mayurachat.mn@gmail.com

นายวรัญญู โสชาติ

นายวรัญญู โสชาติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๖-๔๓๒๕๖๗๕๗ 

E - mail : PredetorTopToon@gmail.com

นางสาวปุณยนุช ทรัพย์สินพันธ์

นางสาวปุณยนุช ทรัพย์สินพันธ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๓๖๘๑๓๘๕

E - mail : punyanuch.mint@gmail.com

นางสาวแสงระวี ดงแสง

นางสาวแสงรวี ดงแสง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๘๕๗๔๑๘๑

E - mail : sang1993rawee@gmail.com

นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ

นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ

ครูอัตราจ้าง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๒ - ๑๑๑๖๑๙๗

E - mail : maysa.bary@gmail.com

นางสาวปรียาดา ทองบุ

นางสาวปรียาดา ทองบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๙๔๙๙๔๓๕

นายสถิตคุณ ชาวเกวียน

นายสถิตคุณ ชาวเกวียน

นักการภารโรง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๙-๔๖๐๗๖๘๖

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...