กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


NO GIFT POLICY

 

More...
NO GIFT POLICY
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2563
   คะแนน O-NET ปี 2563
   คะเเนน NT ปี 2563
   คะแนน RT ปี 2563
   รับฟังความคิดเห็น
 
เอกสาร คู่มือ
    O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    O6 : กฎหมาย
    แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
    คู่มือการให้บริการ
    O18-20แผนการใช้จ่ายประจำปี
    O21-24 : การจัดซื้อจัดจ้าง
    O25-26,28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
    O39-41 : แผนป้องกันการทุจริต
    คู่มือการปฏิบัติงาน
    รายงานโครงการต่างๆ
    O29 : คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
    สารสนเทศ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วขาว - ฟ้า  

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      35 คน

สถิติเดือนนี้:   1371 คน

สถิติปีนี้:        1371 คน

สถิติทั้งหมด: 21990 คน

 

นายสากล สิทธิโคตร
นายสากล สิทธิโคตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๕๑๖๙๙๒๖  E - mail : Sakol.sittikort@gmail.com...

นางพรพิสุทธิ์ มณีพิศุทธิ์
นางพรพิสุทธิ์ มณีพิศุทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๔-๒๙๑๕๒๙๗ E - mail : wanipapom@gmail.com...

นางผ่องศรี ชนะบุญ
นางผ่องศรี ชนะบุญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๔๒๒๔๘๕๕ E - mail : pongpu34@gmail.com...

นางนงนุช พระวงศ์
นางนงนุช พระวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๑๐๒๓๐๓  E - mail : nuchbaby2508@gmail.com...

นางบรรจง บุตรทา
นางบรรจง บุตรทา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๐๑๓๖๘๒ E - mail : Bunchong007@gmail.com...

นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๓๒๑๒๓๐๕ E - mail : lovefamilyjintana@gmail.com...

นางพิศมัย ชุมแวงวาปี
นางพิศมัย ชุมแวงวาปี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -  เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๑-๘๖๓๕๒๑๒  E - mail : pisamaitivato@gmail.com...

นางมลาวัลย์ นกหงษ์
นางมลาวัลย์ นกหงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๒๙๒๖๕๔ E - mail : tmalawan@gmail.com...

นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง
นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -  เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๔๑๙๔๓๖๐ E - mail : sukunya.182dow@gmail.com...

นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์
นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๗๑๔๒๖๓  E - mail : ttangie4230@gmail.com...

นางณัฐพร แตกหนองโน
นางณัฐพร แตกหนองโน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๕๔๓๔๕๒ E - mail : nuttha.new@gmail.com...

นางสาวธนันญ์ภร นนทสาร
นางสาวธนันญ์ภร นนทสาร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๑๐๓๖๖๖๗ E - mail : mayurachat.mn@gmail.com...

นายวรัญญู โสชาติ
นายวรัญญู โสชาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -  เบอร์โทรศัพท์ : ๐๖-๔๓๒๕๖๗๕๗  E - mail : PredetorTopToon@gmail.com...

นางสาวปุณยนุช ทรัพย์สินพันธ์
นางสาวปุณยนุช ทรัพย์สินพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -  เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๓๖๘๑๓๘๕ E - mail : punyanuch.mint@gmail.com...

นางสาวแสงระวี ดงแสง
นางสาวแสงรวี ดงแสง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ - เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๘๕๗๔๑๘๑ E - mail : sang1993rawee@gmail.com...

นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ
นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ ครูอัตราจ้าง เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๒ - ๑๑๑๖๑๙๗ E - mail : maysa.bary@gmail.com...

นางสาวปรียาดา ทองบุ
นางสาวปรียาดา ทองบุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๙๔๙๙๔๓๕...

นายสถิตคุณ ชาวเกวียน
นายสถิตคุณ ชาวเกวียน นักการภารโรง เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๙-๔๖๐๗๖๘๖...
....